Home Legalizacja butli LPG

Legalizacja butli LPG

Legalizacja butli LPG – Kraków – Orfemet

Firma Orfemet z Krakowa przeprowadza legalizację butli gazowych.

By przedłużyć homologację zbiornika, zapraszamy do siedziby firmy przy ulicy Siewnej 19. Można również kontaktować się telefonicznie, mailowo oraz poprzez formularz dostępny na stronie.

Kiedy należy wykonać legalizację zbiornika LPG?

Data ważności butli gazowej jest przeważnie umieszczona na tabliczce znamionowej wraz z pełnym okresem homologacji wyrażonym w latach i miesiącach.

Ważność butli LPG to 10 lat od momentu legalizacji. Po upływie tego czasu istnieje możliwość przedłużenia homologacji. Maksymalny okres użytkowania jednej butli to 20 lat, pod warunkiem dokonania legalizacji po upływie pierwszej dekady.

Co uniemożliwia uzyskanie homologacji LPG?

Homologacja butli LPG jest nieskomplikowanym procesem pozwalającym na dalsze bezpieczne użytkowanie bez potrzeby zakupu nowego zbiornika.

W trakcie badania sprawdzane są powłoka zewnętrzną butli, wytrzymałość ciśnieniowa oraz zgodność danych na tabliczce.

Butla gazowa nie zostanie zalegalizowana, jeśli na zbiorniku wystąpią widoczne wgniecenia lub zewnętrzna korozja. Badania technicznego nie mogą również przejść zbiorniki z nieczytelnymi bądź niepełnymi informacjami na tabliczkach znamionowych. Aby butla mogła pomyślnie przejść ponowną legalizację, musi być opatrzona znakiem 67 R, a także winna zawierać informacje o producencie, ciśnieniu próby, dacie produkcji oraz ciśnieniu zbiornika.