Home Projektowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

Projektowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych

Stając naprzeciw wyzwania jakim jest wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, musimy zdać sobie sprawę, że niezwykle ważne jest jej odpowiednie zaprojektowanie. O ile ustawodawca zwolnił z potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia do odpowiedniego urzędu (wyjątkiem są budynki zabytkowe pod kuratelą konserwatora zabytków), o tyle przemyślany projekt wykonany przez doświadczonych fachowców pomoże nam w uniknąć problemów, zapewni optymalny dobór materiałów, gwarantujący bezpieczeństwo i optymalizację kosztów budowy. Zdarzało nam się przeprojektowywać gotowe już projekty obniżając koszty wykonania nawet o 40%!

Wytyczne dotyczące projektowania pochylni dla osób niepełnosprawnych

Prawo budowlane wyraźnie wskazuje podstawowe wytyczne co do wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 4. Schody i pochylnie). Podstawową kwestią jest wysokość jaką musimy zniwelować, ona determinuje długość całej konstrukcji:

  • Różnica w poziomach do 15 cm – 15% nachylenie podjazdu
  • Różnica od 15 do 50 cm – 8% nachylenie podjazdu (zadaszona 10%)
  • Różnica powyżej 50 cm – 6 % nachylenia podjazdu (zadaszona 8%).

Jak interpretować procentowe nachylenie? Np. 6% nachylenie oznacza, że rampa obniża się o 6cm na jednym metrze swojej długości. Jeżeli mamy do pokonania 80 cm, to rampa powinna mieć ok 13 metrów długości. W tym miejscu warto zaznaczyć, że liczona jest wysokość między początkiem, a końcem pochylni, co za tym idzie, warto zakończyć ją w najwyższym punkcie dostępnego terenu, o ile oczywiście jest on dostępny dla ciągów komunikacyjnych. Pojedynczy bieg rampy może mieć maksymalnie 9 metrów długości, po którym to należy zastosować tzw. spocznik, czyli płaski podest pozwalający bezpiecznie się zatrzymać. Jego długość musi wynosić min. 140 cm. Spoczniki, które zmieniają kierunek biegu rampy dla niepełnosprawnych powinny zapewnić możliwość obrotu (wpisania okręgu o średnicy 150cm). Poręcze po obu stronach powinny znajdować się na dwóch wysokościach, 75 oraz 90 cm, zapewniając możliwość podciągania się na wózku lub podpierania się. Dodatkowo od dołu, od poziomu bieżni należy zastosować krawężnik o wysokości min. 7 cm, który zabezpiecza przed przypadkowym wypadnięciem wózka z toru jazdy. Szerokość pochylni dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić 120 cm, natomiast szerokość między poręczami między 100, a 110cm. 

Technologia wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Ustawodawca nie narzuca materiałów z jakich ma być wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, warto więc zastanowić się co wybrać. Nasza firma wykonuje je w technologii stalowej z bieżnią z krat antypoślizgowych (na życzenie możemy oczywiście zrobić pełną bieżnię). Kraty zapewniają komfort użytkowania niezależnie od warunków atmosferycznych. Nie wymagają odśnieżania zimą, co jest niezwykle ważne i często bagatelizowane przez postronne osoby. Przemieszczanie się zimą na wózku jest niezwykle uciążliwe, a wjeżdżanie nawet pod lekko nachylony podjazd na którym zalega śnieg jest bardzo ciężkie, a dla wielu osób wręcz niemożliwe. To samo dotyczy osób z innymi trudnościami w poruszaniu. Podobnie sytuacja wygląda przy opadach deszczu, nie tworzą się kałuże, a powierzchnia nadaję się do bezproblemowego korzystania. Dodatkowo stosowane przez nas kraty mają „ząbki”, które zapewniają jeszcze lepszą przyczepność (i nie niszczą opon!).

Dobór rodzaju poręczy pochylni dla osób niepełnosprawnych

Jeżeli chodzi o poręcze to standardowo wykonujemy je ze stali i podobnie jak całą konstrukcję malujemy na dowolny kolor z palety RAL. Takie rozwiązanie jest w zupełności wystarczające dla prywatnych osób, wspólnot mieszkaniowych czy innych instytucji, gdzie ruch nie jest bardzo intensywny. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych z poręczami ze stali nierdzewnej czy ocynkowane proponujemy w miejscach, które charakteryzują się bardzo wysoką liczbą użytkowników, a co za tym idzie przypadkowymi uszkodzeniami. Niewątpliwie jednak są to rozwiązania droższe i warto zastanowić się czy są w danym miejscu wymagane.

Wykonawstwo i montaż ramp podjazdowych

Aby zminimalizować koszty budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych opracowaliśmy własną technologię wykonania i montażu. Dzięki czemu sam montaż pochylni trwa ok 3 dni w przypadku np. 20 metrowej konstrukcji, a nasze usługi są dostępne na terenie całego kraju jak i poza jego granicami.

Jesteśmy w stanie przeprojektować już gotowe projekty wykonane w innej technologii (np. zmianę podjazdu betonowego na stalowy), tak aby móc porównać koszty i wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie. Projektowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w zależności od obłożenia czasowego i rozmiarów zajmuje nam ok tygodnia od zlecenia. Wstępny projekt przedstawiamy zazwyczaj w przeciągu dwóch dni.

Pełny projekt pochylni do pozwolenia na budowę wykonujemy w cenie ewentualnej realizacji. W innych przypadkach wyceniane jest to indywidualnie.